cavity resonator

listen to the pronunciation of cavity resonator
İngilizce - Türkçe
boşluk rezonatörü
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) kovuk çınlayıcısı
cavity resonator