causing to become tranquil

listen to the pronunciation of causing to become tranquil
İngilizce - İngilizce
lulling
calming
causing to become tranquil

  Heceleme

  caus·ing to be·come tran·quil

  Türkçe nasıl söylenir

  kôzîng tı bîkʌm trängkwıl

  Telaffuz

  /ˈkôzəɴɢ tə bəˈkəm ˈtraɴɢkwəl/ /ˈkɔːzɪŋ tə bɪˈkʌm ˈtræŋkwəl/

  Günün kelimesi

  gest