capable of growing abundant crops; productive

listen to the pronunciation of capable of growing abundant crops; productive
İngilizce - Türkçe

capable of growing abundant crops; productive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

fertile
{s} verimli

Verimli toprak tarım için zaruridir. - Fertile soil is indispensable for agriculture.

Buradaki toprak verimlidir. - The soil here is fertile.

fertile
{s} bereketli

Tom'un bereketli bir hayal gücü var. - Tom has a fertile imagination.

Şimdi bereketli bir ovanın olduğu yerde çölden başka bir şey yok. - Now there is nothing but desert, where there used to be a fertile plain.

fertile
{s} doğurgan

Leyla çok doğurgandı. - Layla was very fertile.

fertile
doğurganlık
fertile
doğurabilen
fertile
gelişme yeteneği olan
fertile
artağan
fertile
üretken
fertile
{s} yaratıcı

Onun yaratıcı bir hayal gücü var. - He has a fertile imagination.

Senin yaratıcı bir hayal gücün var. - You have a fertile imagination.

fertile
(Tıp) Mümbit, verimli
fertile
(Nükleer Bilimler) üretken,doğurgan,fertil,verimli
fertile
{s} zengin
İngilizce - İngilizce
fertile
capable of growing abundant crops; productive