capable of being broken down naturally into environmentally harmless products

listen to the pronunciation of capable of being broken down naturally into environmentally harmless products
İngilizce - Türkçe

capable of being broken down naturally into environmentally harmless products teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
İngilizce - İngilizce
biodegradable
capable of being broken down naturally into environmentally harmless products

  Heceleme

  ca·pa·ble of be·ing bro·ken Down na·tu·ral·ly in·to en·vi·ron·men·tal·ly harm·less products

  Türkçe nasıl söylenir

  keypıbıl ıv biîng brōkın daun näçrıli întı învayrınmentıli härmlıs prädıks

  Telaffuz

  /ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ ˈbrōkən ˈdoun ˈnaʧrəlē əntə ənˌvīrənˈmentəlē ˈhärmləs ˈprädəks/ /ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ ˈbroʊkən ˈdaʊn ˈnæʧrəliː ɪntə ɪnˌvaɪrənˈmɛntəliː ˈhɑːrmləs ˈprɑːdəks/

  Günün kelimesi

  spoonerism