buoyant mine

listen to the pronunciation of buoyant mine
İngilizce - Türkçe
(Askeri) DEMİRLİ MAYIN: Birdemir veya demirleme halatı ile gerekli derinlikte tutulmadığı takdirde, su üstünde yüzmesini mümkün kılacak büyüklükte bir şamandırası bulunan su altı mayını
(Askeri) demirli mayın
buoyant mine