bunun üzerine then, so

listen to the pronunciation of bunun üzerine then, so
Türkçe - İngilizce
(...dan)
bunun üzerine then, so