bunları yapan allah'ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi? elbette yeter. *

listen to the pronunciation of bunları yapan allah'ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi? elbette yeter. *
Türkçe - Türkçe
(Kuran) Kıyamet 40
bunları yapan allah'ın ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi? elbette yeter. *

    Heceleme

    bun·la·rı ya·pan al·lah·'ın ö·lü·le·ri di·rilt·me·ğe gü·cü yet·mez mi? el·bet·te ye·ter. *

    Günün kelimesi

    jaunty