bull enclosure, fenced in area where bulls are kept

listen to the pronunciation of bull enclosure, fenced in area where bulls are kept
İngilizce - Türkçe

bull enclosure, fenced in area where bulls are kept teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bullpen
boğa ağılı
bullpen
dili hapishane
bullpen
yedek oyuncuların bekledikleri yer
bullpen
ormancıların yatakhanesi
İngilizce - İngilizce
{i} bullpen
bull enclosure, fenced in area where bulls are kept