bulk billing

listen to the pronunciation of bulk billing
İngilizce - Türkçe

bulk billing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bulk bill
(Tıp, İlaç) Avustralya Medicare sağlık sigortası sisteminde hekimin hastadan katkı payı istemeden muayene ücretinin %85'ini doğrudan Medicare'e faturaladığı sistemdir. Alternatif olarak ücretin %100'ünü hastadan tahsil edebilir ve hasta faturasını Medicare'e götürdüğünde %85'ini geri alır. Bulk bill sistemini kullanan hekim hastdan hiç bir şekilde ayrıca ücret almaz
İngilizce - İngilizce
The process whereby the government is charged for a patient's medical expenses incurred at a general practitioner
bulk bill
To charge the government for medical expenses incurred at a general practitioner
bulk billing