buhar haline getirme veya gelme, buharlaştırma, buharlaşma, tebahhur etme

listen to the pronunciation of buhar haline getirme veya gelme, buharlaştırma, buharlaşma, tebahhur etme
Türkçe - İngilizce
(Tıp) vaporization
buhar haline getirme veya gelme, buharlaştırma, buharlaşma, tebahhur etme

    Heceleme

    bu·har ha·li·ne ge·tir·me ve·ya gel·me, bu·har·laş·tır·ma, bu·har·laş·ma, te·bah·hur et·me

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    energy