budizm

listen to the pronunciation of budizm
Türkçe - İngilizce
nontheistic religion based on the quest for enlightenment through the subduing of all worldly passions and desires
Buddhism

We believe in Buddhism. - Budizm'de inanıyoruz.

Nail polish is as interesting as Buddhism. - Tırnak parlatıcı, Budizm kadar ilgi çekicidir.

zen budizm
zen buddhism
Türkçe - Türkçe
Tabiatüstü kişileşmiş bir tanrı düşüncesi yerine, salt varlığı koyarak onun insanda arzu biçiminde belirdiğini, bundan da ıstırabın doğduğunu, ıstıraptan kurtulmak için var olmaktan vazgeçmek gerektiğini ileri süren, Hindistan ve Çin'de yaygın olan, Buddha'nın ileri sürdüğü mistik dünya görüşü ve din
BUDİZM
(Hukuk) Buda tarfından ortaya atılan bir din
budizm