buğday

listen to the pronunciation of buğday
Türkçe - Türkçe
Bu bitkinin başaktan ayrılmış tanesi
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
(Osmanlı Dönemi) BÜRR
dene
(Hukuk) HINTA
(Osmanlı Dönemi) FUM
gendume
buğday benizli
Açık esmer
buğday biti
Yarım kanatlılardan, vücudu yeşil, başı siyah, ekinlere zararlı bir böcek, ekin biti (Sitophilus granarius)
buğday güvesi
Tahıla zarar veren küçük bir kelebek (Tinea granella)
buğday pası
Pas mantarıgillerden asalak bir mantar (Puccinia graminisi)
buğday pası
Bu mantarın buğday vb. bitkilerin yapraklarında oluşturduğu hastalık
buğday rengi
Açık esmer
buğday sürmesi
Buğday başaklarından oluşan ilkel mantar (Tilletia tritici)
buğday sürmesi
Bu mantarın yol açtığı hastalık
buğday unu
Yabancı maddelerinden temizlenmiş ve tavlanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen bir ürün
köse buğday
Başağı kılçıksız bir çeşit buğday
sert buğday
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
yarma buğday
İri ve gelişigüzel kırılmış buğday
yumuşak buğday
Kırma ve öğütmeye karşı direnci daha az olan, öğütüldüğünde genelde daha ince un meydana getiren ve tane kesiti unsu yapıda, beyaz renkte ve mat görünüşlü olan buğday
buğday