bread and water diet

listen to the pronunciation of bread and water diet
İngilizce - Türkçe
(Askeri) KATIKSIZ HAPİS: Azami 14 gün süren ve günde asgari 510 gram ekmek ile istenildiği kadar sudan ibaret olan açlık cezası. Bu ceza; Ordu Yönetmeliklerinde yazılı cezaevi kurallarına aykırı hareket eden askeri mahpuslara uygulanır
(Askeri) katıksız hapis
bread and water diet

  Heceleme

  bread and wa·ter di·et

  Türkçe nasıl söylenir

  bred ınd wôtır dayıt

  Telaffuz

  /ˈbred ənd ˈwôtər ˈdīət/ /ˈbrɛd ənd ˈwɔːtɜr ˈdaɪət/