brave, heroic

listen to the pronunciation of brave, heroic
İngilizce - Türkçe
konur
kahraman
alp
courageous
{s} cesur

Tom gerçekten cesur, değil mi? - Tom is really courageous, isn't he?

Tom çok cesur değil, değil mi? - Tom isn't very courageous, is he?

courageous
{s} yürekli

Tom inanılmaz yürekliydi. - Tom was amazingly courageous.

Tom gerçekten yürekli, değil mi? - Tom is really courageous, isn't he?

courageous
cüretkar
courageous
gözü pek
courageous
şeci
courageous
mert
courageous
yiğit

Tom cesur ve yiğittir. - Tom is brave and courageous.

courageous
{s} gözüpek

Tom gerçekten gözüpek, değil mi? - Tom is really courageous, isn't he?

courageous
courageously cesaretle
courageous
{s} korkusuz

Tom gerçekten korkusuz, değil mi? - Tom is really courageous, isn't he?

Tom cesur ve korkusuz. - Tom is courageous and fearless.

courageous
mertçe
courageous
cesaretli
İngilizce - İngilizce
courageous
brave, heroic