bone lazy

listen to the pronunciation of bone lazy
İngilizce - Türkçe
miskin
be bone lazy
kemik Tembel olmak
bonelazy
{s} uyuşuk
bonelazy
{s} tembel
İngilizce - İngilizce
{s} bone idle, lazy or idle from a constitutional standpoint (Informal)
bone lazy