boards placed for passing over wet or muddy surfaces

listen to the pronunciation of boards placed for passing over wet or muddy surfaces
İngilizce - İngilizce
{i} duck boards
boards placed for passing over wet or muddy surfaces

  Heceleme

  boards placed for pass·ing over wet or mud·dy surfaces

  Türkçe nasıl söylenir

  bôrdz pleyst fôr päsîng ōvır wet ır mʌdi sırfısız

  Telaffuz

  /ˈbôrdz ˈplāst ˈfôr ˈpasəɴɢ ˈōvər ˈwet ər ˈmədē ˈsərfəsəz/ /ˈbɔːrdz ˈpleɪst ˈfɔːr ˈpæsɪŋ ˈoʊvɜr ˈwɛt ɜr ˈmʌdiː ˈsɜrfəsəz/

  Günün kelimesi

  aposematic