blow out of water

listen to the pronunciation of blow out of water
İngilizce - Türkçe

blow out of water teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

blow out of
out of darbe
blow out of water

  Heceleme

  blow out of wa·ter

  Türkçe nasıl söylenir

  blō aut ıv wôtır

  Telaffuz

  /ˈblō ˈout əv ˈwôtər/ /ˈbloʊ ˈaʊt əv ˈwɔːtɜr/