bitkisel

listen to the pronunciation of bitkisel
Türkçe - İngilizce
vegetable
herbal

This herbal ointment relieves pain and promotes healing. - Bu bitkisel merhem ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini destekler.

If your stomach hurts, drink herbal tea. - Eğer miden ağrıyorsa bitkisel çay iç.

botanical
galenic
vegetative
vegetal
vegetable, vegetal nebati
botanic
vegetive
plantal
vegetate
bitkisel durum
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative state
bitkisel ilaç
(Tıp) herbal remedy
bitkisel ilaç
(Tıp) herbal medicine
bitkisel ilaç
(Tıp) herbal drug
bitkisel ilaçlar
(Tıp) phytochemicals
bitkisel ilaçlar
(Eczacılık,Tıp) herbal medicine
bitkisel kaynaklı
vegetal
bitkisel kaynaklı
vegetative
bitkisel kaynaklı
galenic
bitkisel madde
(Tıp) vegetable substance
bitkisel plankton
(Çevre) phytoplankton
bitkisel sepileme
vegetable tanning
bitkisel tıp
(Tıp) herbal medicine
bitkisel yastık
(Tarım) mulch
bitkisel yağ
vegetable butter
bitkisel yağ
herbal oil
bitkisel yağlar
vegetable oils
bitkisel çay
(Tıp) herbal tea
bitkisel ürün
(Gıda) crop
bitkisel ürünler
herbal products
bitkisel kaynaklı
herbal
bitkisel kaynaklı
vegetable
bitkisel alkoloidler
(Tıp) plant alkaloids
bitkisel balık örtüsü
(Denizbilim) vegetative fish cover
bitkisel bazlı
vegetable-based
bitkisel belirtiler
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative signs
bitkisel boya
vegetable dye
bitkisel boya maddesi
(Tekstil) vegetable dyeing matter
bitkisel boyarmadde
vegetable dyestuff
bitkisel demleme
herbal infusion
bitkisel düzenleme
(Tarım) vegetal arrangement
bitkisel gerileme
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative retreat
bitkisel halatlar
(Askeri) fibre cordage
bitkisel hayat
bitkisel yaşam
bitkisel hayat/yaşam
life without consciousness, vegetable existence
bitkisel hayatta olan
vegetative
bitkisel hayattaki kimse
vegetable
bitkisel hayvan
zoophyte
bitkisel hayvanla ilgili
zoophytic
bitkisel ilaç
galenic
bitkisel ilaç bilimi
(Eczacılık,Tıp) vegetable materia medica
bitkisel indikan
(Kimya) vegetable indican
bitkisel kozmetikler
herbal cosmetics
bitkisel kömür
vegetable coal
bitkisel lif
vegetable fibre
bitkisel lif endüstrisi
plant fiber industry
bitkisel margarin
(Gıda) vegetable margarine
bitkisel melez meydana getirme
crossfertilize
bitkisel olarak
botanically
bitkisel sinir sistemi
(Pisikoloji, Ruhbilim) vegetative nervous system
bitkisel su ürünü
aquatic plant product
bitkisel tabaklama
vegetable tanning
bitkisel toksin
(Biyoloji) plant toxin
bitkisel toprak
vegetal earth
bitkisel toprak
vegetable soil
bitkisel toprak
topsoil
bitkisel tutkal
vegetable glue
bitkisel yağ
vegetable tallow
bitkisel yağ endüstrisi
vegetable oil industry
bitkisel yaşam
cabbage existence, vegetable existence
bitkisel çaylar
herbal tea
bitkisel örgü membran
(Botanik, Bitkibilim) geotextile membrane
bitkisel örtü
vegetal cover
bitkisel örtü
plant cover, vegetation
bitkisel ısı
(Fizyoloji) vegetal heat
bitkisel hayat
(Tıp) persistent vegetative state
Bitkisel hayat
vegetative state
çin bitkisel ilaçlar
(Tıp) chinese herbal drugs
bitkisel