bitkilerin, ortamın etkilerine karşı gösterdiği tepki yeteneği(bot.)

listen to the pronunciation of bitkilerin, ortamın etkilerine karşı gösterdiği tepki yeteneği(bot.)
Türkçe - Türkçe
irkilme
bitkilerin, ortamın etkilerine karşı gösterdiği tepki yeteneği(bot.)

    Heceleme

    bit·ki·le·rin, or·ta·mın et·ki·le·ri·ne kar·şı gös·ter·di·ği tep·ki ye·te·ne·ği(·bot.·)

    Günün kelimesi

    tack