birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek

listen to the pronunciation of birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek
Türkçe - Türkçe
yaltaklanmak
birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek, tabasbus etmek

    Heceleme

    bi·ri·ne hoş gö·rün·mek i·çin o·nur·suz·ca dav·ran·mak, dal·ka·vuk·luk et·mek, ta·bas·bus et·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    doolally