birbirinden ayrı görüntüleri bulunan şizofreni türündeki hastalıklar

listen to the pronunciation of birbirinden ayrı görüntüleri bulunan şizofreni türündeki hastalıklar
Türkçe - Türkçe
erken bunama
birbirinden ayrı görüntüleri bulunan şizofreni türündeki hastalıklar

    Heceleme

    bir·bi·rin·den ay·rı gö·rün·tü·le·ri bu·lu·nan şi·zof·re·ni tü·rün·de·ki has·ta·lık·lar

    Günün kelimesi

    phonetic