bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü

listen to the pronunciation of bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü
Türkçe - İngilizce
(Tıp) locomotion
bir yerden diğer yere gitme hareketi veya bu hareketi gösterebilme gücü

    Heceleme

    bir yer·den di·ğer ye·re git·me ha·re·ke·ti ve·ya bu ha·re·ke·ti gös·te·re·bil·me gü·cü

    Günün kelimesi

    regale