bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi ağaç, metal veya plastik bölmeleri

listen to the pronunciation of bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi ağaç, metal veya plastik bölmeleri
Türkçe - Türkçe
doğrama
bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi ağaç, metal veya plastik bölmeleri

    Heceleme

    bir ya·pı·nın ka·pı, pen·ce·re, do·lap, raf gi·bi a·ğaç, me·tal ve·ya plas·tik böl·me·le·ri