bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç

listen to the pronunciation of bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
Türkçe - Türkçe
kramp
bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç

    Heceleme

    bir ve·ya bir·kaç ka·sın i·ra·de dı·şı, ağ·rı·lı ve ge·çi·ci o·la·rak ka·sıl·ma·sı, ka·sınç

    Günün kelimesi

    spall