bir taşıtın, mekanizmanın hareketini fren yardımıyla yavaşlatmak veya durdurmak

listen to the pronunciation of bir taşıtın, mekanizmanın hareketini fren yardımıyla yavaşlatmak veya durdurmak
Türkçe - Türkçe
frenlemek
bir taşıtın, mekanizmanın hareketini fren yardımıyla yavaşlatmak veya durdurmak

    Heceleme

    bir ta·şı·tın, me·ka·niz·ma·nın ha·re·ke·ti·ni fren yar·dı·mıy·la ya·vaş·lat·mak ve·ya dur·dur·mak

    Telaffuz