bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığının nerede olduğunu araştırmak

listen to the pronunciation of bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığının nerede olduğunu araştırmak
Türkçe - Türkçe
muayene etmek
bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığının nerede olduğunu araştırmak

    Heceleme

    bir kim·se·nin has·ta o·lup ol·ma·dı·ğı·nı ve·ya has·ta·lı·ğı·nın ne·re·de ol·du·ğu·nu a·raş·tır·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    duodenum