bir işin, bir faaliyetin maddi ve manevi yönünü üstlenen kimse veya kurum

listen to the pronunciation of bir işin, bir faaliyetin maddi ve manevi yönünü üstlenen kimse veya kurum
Türkçe - Türkçe
sponsor
bir işin, bir faaliyetin maddi ve manevi yönünü üstlenen kimse veya kurum

    Heceleme

    bir i·şin, bir fa·a·li·ye·tin mad·di ve ma·ne·vi yö·nü·nü üst·le·nen kim·se ve·ya ku·rum

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    lorimer