bir günahı tanrıya affettirmek amacıyla verilen sadaka ya da tutulan oruç

listen to the pronunciation of bir günahı tanrıya affettirmek amacıyla verilen sadaka ya da tutulan oruç
Türkçe - Türkçe
kefaret
bir günahı tanrıya affettirmek amacıyla verilen sadaka ya da tutulan oruç

    Heceleme

    bir gü·na·hı tan·rı·ya af·fet·tir·mek a·ma·cıy·la ve·ri·len sa·da·ka ya da tu·tu·lan o·ruç

    Telaffuz