bir günahı tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç

listen to the pronunciation of bir günahı tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
Türkçe - Türkçe
KEFARET
bir günahı tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç

    Heceleme

    bir gü·na·hı tan·rı'·ya ba·ğış·lat·mak u·mu·duy·la ve·ri·len sa·da·ka ve·ya tu·tu·lan o·ruç

    Telaffuz