bir günahı affettirmek ümidiyle yapılan ibâdet veya çekilen sıkıntı

listen to the pronunciation of bir günahı affettirmek ümidiyle yapılan ibâdet veya çekilen sıkıntı
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) kefâret
bir günahı affettirmek ümidiyle yapılan ibâdet veya çekilen sıkıntı

    Heceleme

    bir gü·na·hı af·fet·tir·mek ü·mi·diy·le ya·pı·lan ibâ·det ve·ya çe·ki·len sı·kın·tı

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    bohemian