bir defada

listen to the pronunciation of bir defada
Türkçe - İngilizce
at one heat
at once

Don't try to do all these things at once. - Bu işlerin hepsini bir defada yapmaya çalışma.

The Siberian Railway is at once the longest and best known railway in the world. - Sibirya Demiryolu, dünyadaki bir defada en uzun ve en iyi bilinen demiryoludur.

outright
bir defada alınan miktar
batch
bir defada satın almak
buy outright
bir defa
once

Don't try to do all these things at once. - Bu işlerin hepsini bir defada yapmaya çalışma.

May I wash all my laundry at once? - Bütün çamaşırımı bir defada yıkayabilir miyim?

orakla bir defada biçilen yer
swath
kuluçkadan bir defada çıkan civcivler
clutch
orakla bir defada biçilen yer
swathe
Türkçe - Türkçe
defaten
bir defa
İlk önce, hele
bir defa
Cümle sonunda "oldubitti" anlamında kullanılır
bir defada