bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan

listen to the pronunciation of bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan
Türkçe - Türkçe
özgün
bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan

    Heceleme

    bir bu·luş so·nu·cu o·lan, ni·te·lik·le·ri ba·kı·mın·dan ben·zer·le·rin·den ay·rı ve üs·tün o·lan

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    recondite