bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan eşi veya benzeri

listen to the pronunciation of bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan eşi veya benzeri
Türkçe - Türkçe
yedek
bir şeyin gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan eşi veya benzeri

    Heceleme

    bir şe·yin ge·re·ğin·de kul·la·nıl·mak i·çin el·de bu·lun·du·ru·lan e·şi ve·ya ben·ze·ri

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    proboscis