bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı

listen to the pronunciation of bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
Türkçe - Türkçe
afiş
bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı

    Heceleme

    bir şe·yi du·yur·mak, ta·nıt·mak i·çin ha·zır·la·nan, ço·ğu re·sim·li du·var ilâ·nı

    Günün kelimesi

    frowzy