bir şeyi bir yere dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak veya tutmak

listen to the pronunciation of bir şeyi bir yere dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak veya tutmak
Türkçe - Türkçe
dayamak
bir şeyi bir yere dokunur duruma getirmek ve bu durumda bırakmak veya tutmak

    Heceleme

    bir şe·yi bir ye·re do·ku·nur du·ru·ma ge·tir·mek ve bu du·rum·da bı·rak·mak ve·ya tut·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    recusant