bir şeye abartılı, bağırıp çağırarak karşı çıkmak, ortalığı velveleye vermek

listen to the pronunciation of bir şeye abartılı, bağırıp çağırarak karşı çıkmak, ortalığı velveleye vermek
Türkçe - İngilizce
(deyim) yell blue murder
(deyim) scream blue murder
(deyim) scream bloody murder
(deyim) yell bloody murder
bir şeye abartılı, bağırıp çağırarak karşı çıkmak, ortalığı velveleye vermek

    Heceleme

    bir şe·ye a·bar·tı·lı, ba·ğı·rıp ça·ğı·ra·rak kar·şı çık·mak, or·ta·lı·ğı vel·ve·le·ye ver·mek

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    fussbudget