bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet

listen to the pronunciation of bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
Türkçe - Türkçe
bağışıklık
bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet

    Heceleme

    bir ö·de·vin ve·ya yü·küm·lü·lü·ğün dı·şın·da kal·ma du·ru·mu, mu·a·fi·yet

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    svelte