bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile düzenleyen kutu

listen to the pronunciation of bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile düzenleyen kutu
Türkçe - Türkçe
kofra
bina girişlerinde elektrik şebeke hattını sigorta sistemi ile düzenleyen kutu

    Heceleme

    bi·na gi·riş·le·rin·de e·lekt·rik şe·be·ke hat·tı·nı si·gor·ta sis·te·mi i·le dü·zen·le·yen ku·tu

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    katabasis