bill discounting

listen to the pronunciation of bill discounting
İngilizce - Türkçe

bill discounting teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bill discount
senet iskontosu
İngilizce - İngilizce
payment of a bank bill before the stated date thereby reducing the cost of interest and commission
bill discounting

  Türkçe nasıl söylenir

  bîl dîskauntîng

  Telaffuz

  /ˈbəl ˈdəsˌkountəɴɢ/ /ˈbɪl ˈdɪsˌkaʊntɪŋ/

  Günün kelimesi

  ort