bill collector

listen to the pronunciation of bill collector
İngilizce - Türkçe
Tasarı kolektör
İngilizce - İngilizce
{i} creditor; person whose job it is to collect payment from debtors; collection manager
bill collector

  Heceleme

  bill col·lec·tor

  Türkçe nasıl söylenir

  bîl kılektır

  Telaffuz

  /ˈbəl kəˈlektər/ /ˈbɪl kəˈlɛktɜr/

  Günün kelimesi

  ogee