bilincin zayıflamasıyla ortaya çıkan bir ruh bozukluğu durumu

listen to the pronunciation of bilincin zayıflamasıyla ortaya çıkan bir ruh bozukluğu durumu
Türkçe - Türkçe
düşçülük
bilincin zayıflamasıyla ortaya çıkan bir ruh bozukluğu durumu

    Heceleme

    bi·lin·cin za·yıf·la·ma·sıy·la or·ta·ya çı·kan bir ruh bo·zuk·lu·ğu du·ru·mu

    Günün kelimesi

    spall