bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin

listen to the pronunciation of bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Türkçe - Türkçe
öğreti
bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin

    Heceleme

    bi·lim·de bir dü·zen·li gö·rü·şü o·luş·tu·ran il·ke ve dog·ma·la·rın bü·tü·nü, mes·lek, dokt·rin

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    decant