bilgisizlik

listen to the pronunciation of bilgisizlik
Türkçe - İngilizce
ignorance

Ignorance does not protect against punishment. - Bilgisizlik cezadan korumaz.

As Tom told me, Esperanto has two enemies, ignorance and prejudice. - Tom'un bana dediği gibi Esperanto'nun iki düşmanı var, bilgisizlik ve ön yargı.

dark
ignorance cehalet
illiteracy
darkness
unawareness
nescience
illiberality
Türkçe - Türkçe
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
(Hukuk) CEHİL
vukufsuzluk
bilgisizlik