bileşeni

listen to the pronunciation of bileşeni
Türkçe - İngilizce
constitutive of
bileşen
component

The components obtained by distillation of coal tar are as shown below. - Kömür katranının damıtılmasıyla elde edilen bileşenler aşağıda gösterildiği gibidir.

Electronic components can be cleaned by using pure isopropyl alcohol. - Elektronik bileşenler saf izopropil alkol kullanarak temizlenebilirler.

bileşen
constituent

What are the constituents of a gin and tonic? - Bir cin tonikin bileşenleri nelerdir?

bileşen
constituents

What are the constituents of a gin and tonic? - Bir cin tonikin bileşenleri nelerdir?

bileşen
{i} ingredient

All the ingredients are fresh. - Bütün bileşenler tazedir.

alternatif akım bileşeni
(Elektrik, Elektronik) alternating current component
bileşen
component, constituent
bileşen
chem. component
kromozom bileşeni
(Pisikoloji, Ruhbilim) chromosome complement
silah bileşeni
(Çevre) weapon component
web bileşeni
(Bilgisayar) webcomponent
yapı bileşeni
building component
Türkçe - Türkçe

bileşeni teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

bileşen
Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri
bileşeni