benzeşen

listen to the pronunciation of benzeşen
Türkçe - Türkçe
Ünlü veya ünsüz benzeşmelerinde etki altında kalan ünsüz veya ünlü: Sütçü (süt-çü), ekmekten (ekmek-ten), odalardan (oda-lar-dan) kelimelerinde bulunan -çü, -ten, -dan eklerindeki ünsüz veya ünlüler gibi
benzeş
Birbirine benzeyen, aralarında benzerlik bulunan, müşabih, nazir
benzeşen