benthic zone

listen to the pronunciation of benthic zone
İngilizce - İngilizce
The benthic zone is the lowest level of a body of water, such as an ocean or a lake
İngilizce - Türkçe
Okyanus,deniz, gol gibi su alanlarının en derin kısmı
benthic zone