bent upon

listen to the pronunciation of bent upon
İngilizce - Türkçe
(Dilbilim) kararlı olmak
bent on, upon
-e kararlı
be bent on/upon
-i kafasına/aklına koymuş olmak
bent upon