belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin

listen to the pronunciation of belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin
Türkçe - Türkçe
öğreti
belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olan ilke veya ilkeler dizisi, doktrin

    Heceleme

    bel·li bir an·la·yı·şa, dü·şün·ce·ye da·ya·lı o·lan il·ke ve·ya il·ke·ler di·zi·si, dokt·rin

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    macroscian