belgesel film

listen to the pronunciation of belgesel film
Türkçe - İngilizce
fact film
documentary
documentary film
yarı belgesel film
docudrama
Türkçe - Türkçe
Hayattan alınan herhangi bir olguyu, kendi doğal çevresi ve akışı içinde veya gerçeğe en yakın biçimde hazırlanmış yapay bir yerde işleyen, belirli bir amacı yansıtan film
belgesel film