belch, stomach gas emitted through the mouth

listen to the pronunciation of belch, stomach gas emitted through the mouth
İngilizce - Türkçe

belch, stomach gas emitted through the mouth teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

burp
geğirmek
burp
{i} geğirti
burp
(bebeği) geğirtmek
burp
{f} geğir

Ne demek istiyorsun? Dima sordu fakat geğirdi, zira o sessiz kalırsa, bu cümle çok basit olur. - What do you mean? Dima asked, but burped, for if he remained silent, this sentence would be too simple.

Bazı insanlar yemek yedikten sonra niçin geğirir? - Why do some people burp after they eat?

burp
{f} geğirtmek
burp
(isim) geğirti
burp
geğir/geğirt
burp
{f} gazını çıkarmak
burp
{i} geğirme
burp
dili geğirme
İngilizce - İngilizce
{i} burp
belch, stomach gas emitted through the mouth